Apega

Estamos inmersos nunha realidade complexa na que conflúen cambios vertixinosos con problemáticas anquilosadas que precisan unha resposta integral e integradora. Dende a Pedagoxía e Psicopedagoxía debemos enfrontar propostas que atendan tanto ás situacións conflictivas como ás posibilidades e alternativas latentes na sociedade actual.

APEGA (Asociación Profesional de Pedagogos/as e Psicopedagogos/as de Galicia) nace como unha asociación preocupada e implicada en dar resposta a estas necesidades sociais dende unha perspectiva socioeducativa e interdisciplinar. Consideramos que esta labor debe ir paralela con un maior recoñecemento social e profesional da Pedagoxía e Psicopedagoxía, coherente coa demanda e esixencias cada vez máis explícitas por parte da sociedade cara á Educación.

Como pedagogos/as e psicopedagogos/as, atopámonos cunha identidade profesional colectiva difusa que precisa o compromiso de todos nós na labor conxunta, cohesionada e consistente de construir unha Pedagoxía Galega con nome propio.

Ante esta situación APEGA constitúese como unha asociación profesional "de" e "para" pedagogos/as e e psicopedagogos/as. Como un lugar de encontro, intercambio e participación na construcción e articulación da Pedagoxía e e Psicopedagoxía que queremos.

Obras de Apega en la Biblioteca Virtual de GaliciaDigital